E

 

 

 

 

Exakt Redovisning AB

Allévägen 12

186 39 Vallentuna

 

0708-37 75 25

 

 

Arbetsgivaravgifter 2014
Födda 1949 - 1987 31,42%
Födda 1988 - 15,49%
Födda 1938 - 1948 10,21%
 
Egenavgift 2014
Födda 1949 - 1987 29,97%
Födda 1988 - 15,07%
Födda 1938 - 1948 10,21%
 
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2014
Födda 1937 och tidigare 0,00%
Passiv näringsverksamhet 24,26%
 
Brytpunkt för statlig inkomstskatt
Inkomstår 2014  
Brytpunkt 1 (20%) 433 900 kr
Brytpunkt 2 (25%) 615 700 kr
 
Skiktgräns för statlig inkomstskatt
Inkomstår 2014  
Skiktgräns 1 (20%) 460 800kr
Skiktgräns 2 (25%) 602 600 kr
 
Inkomstbasbelopp 2014
56 900 kr  
 
Prisbasbelopp 2014
44 400 kr  
 
Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar)
Inkomstår 2014  
155 650 kr  
 
Statslåneränta 2013
2013-11-30  
2,09%  
 
Representation 2014
Extern Exkl moms
Lunch, middag, supé 90 kr
Frukost 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr
   
Intern  
Lunch, middag, supé 90 kr
Frukost 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr
   
Skattefria julgåvor till anställda  
Julgåva 450 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1.350 kr inkl moms
Minnesgåva 15.000 kr inkl moms
(t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)
 
 
Skattefria traktamenten 2014  
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)  
Hel dag 210 kr
Halv dag 105 kr
Efter tre månader 147 kr
Efter två år 105 kr
Nattraktamente 105 kr
(om arbetsgivaren ej betalt övernattning)  
   
Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2014
Traktamente 210 kr 147 kr 105 kr 63 kr
Reducering för:
Mat hela dagen 189 kr 132 kr 95 kr 57 kr
Lunch & middag 147 kr 103 kr 74 kr 44 kr
Lunch eller middag 74 kr 51 kr 37 kr 22 kr
Frukost 42 kr 29 kr 21 kr 13 kr
   
Reducering av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa 2014
Helt fri kost 85%
Lunch och middag 70%
Lunch eller middag 35%
Frukost 15%
   
Kostförmån 2014
Frukost 37 kr
Lunch/middag 74 kr
Helt fri kost 185 kr
   
Resa bostad - arbetsplats 2014
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil  
- bensin m.m. 9,50 kr/mil
- diesel 6,50 kr/mil
Motorcykel 9,00 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil
(avdrag för kostnader som överstiger 9.000 kr medges)
   
Drivmedelsförmån i samband med bilförmån Inkomstår 2014
Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter: Marknadsvärdet inkl. moms
Vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift: Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2
 
Mervärdesskatt (moms)
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter